hvordan sammenligne forbrukslån

Guide: Hvordan sammenligne forbrukslån og andre typer lån

Det finnes ulike typer lån til forbruk. Låneformer som kassekreditt, kredittkonto, og rammelån gir deg disponeringsrett inntil en viss sum. Du betaler renter og avdrag i forhold til hvor stort beløp av lånerammen som er brukt. Ved usikrede lån som mikrolån, refinansieringslån, og ordinære forbrukslån, utbetales hele lånesummen i avtalens begynnelse. Du betaler dermed månedlige renter og avdrag til lånet er nedbetalt. Hvilket lån som er best, avhenger av din økonomiske situasjon. Mikrolån bør alltid være mulig å unngå. Dette ved hjelp av en bufferkonto bestående av oppsparte midler.

Nordmenns gjeld

Det kan være mange grunner til å ta opp et lån. Alle opplever uforutsette utgifter fra tid til annen. Det kan da oppstå behov for å ta opp et midlertidig lån. Dette gjelder spesielt om flere uforutsette utgifter oppstår tett opptil hverandre. Eventuelt om denne er høyere enn du forventet. NRK informerer om at 175 000 nordmenn har forbruksgjeld, på gjennomsnittlig 427 000 kroner. Det er derimot en mindre gruppe låntakere som drar opp gjennomsnittet.

Lån med eller uten sikkerhet

Nye krav fra regjeringen har gjort det vanskeligere å ta opp lån uten garanti. Spesielt å ta opp flere usikrede lån på en gang. Lånene skal nedbetales månedlig, med en maksimal nedbetalingsperiode på 5 år. Et lån uten sikkerhet vil alltid være forbundet med økt risiko for bankene. Din betalingsevne vil være det eneste kriteriet banken kan vurdere risiko fra. De fleste lån til forbruk er uten sikkerhet. Det er altså ingen regler for hva de utlånte pengene kan brukes til.

Lån med sikkerhet i bolig, betyr at banken har garanti for sine utlånte midler gjennom pant i denne. Dette vil senke rentesatsen. Bankens risiko forbundet med lånet, blir da betydelig redusert. Banken vil ha mulighet til å overta eiendelen det tas garanti i, om du ikke betjener lånet som avtalt. Differansen på denne sikkerheten kan påvirke rentesatsen med over 20 %. Det er ofte enklere å få godkjennelse på lån om du har anledning til å stille med garanti. Verdien kan ikke allerede være belånt i annen bank.

Den ideelle låneformen for hvert enkelt behov

Ulike lån dekker ulike behov. Enkelte trenger rask tilgang på penger. Andre ønsker lavest mulig kostnad. Andre igjen ønsker en strukturert nedbetaling, med faste forpliktelser. Ønsket er å finne et lån med lavest mulig totalkostnad. Du bør være oppmerksom på at renten bankene oppgir, ikke nødvendigvis er den samme du får tilbud om. Bankene oppgir renten de tilbyr på gjennomsnittlig forbrukslån. Faktorer som inntekt, betalingsanmerkninger, og volum av øvrige lån, kan påvirke renten. Du kan dermed få en rentesats både over og under den de reklamerer med.

Ved større lån og lenger nedbetalingstid, lønner det seg med et sikret lån. Disse vil ha de laveste totalkostnadene. Renten her er relativt lav. Dette vil gjøre større utslag jo større lånesummen er, og dess lenger nedbetalingstid lånet har. Et lån uten sikkerhet kan være mest gunstig dersom lånesummen er lavere. Banken tilbyr her ofte lave, eller ingen, etableringsgebyr. Du kan også få rentefrie perioder i lånets første periode. Et forsvarlig valg vil i alle tilfeller være å ikke låne mer enn du behøver.

struktur rundt nedbetalingStruktur rundt nedbetaling

Rentesummen du betaler hver måned, vil være en prosentvis størrelse av den resterende gjelden. Den totale rentekostnaden vil derfor alltid avhenge av nedbetalingsperiodens varighet. En lenger nedbetalingsperiode, vil føre til en høyere totalkostnad. Du bør derfor alltid etterstrebe raskest mulig nedbetaling. Et forbrukslån på 300 000 kroner med 20 % rente, kan bli 75 000 kroner dyrere, dersom du bruker 5 år på nedbetalingen, i stedet for 3 år. Bruk lånekalkulator for å undersøke kostnadsforskjellene på det aktuelle lånet.

Dersom du er disiplinert, kan du ha fordel av et fleksibelt lån. Du betaler da kun renter på utestående beløp. Slik kan du la penger du ikke trenger, stå på konto uten generert rentekostnad. Dersom du er impulsiv, kan du oppleve problemer med denne låneformen. Det er lett å falle for fristelsen å handle ting du ikke trenger, for pengene som står på konto. Da kan du ta fordel av en strukturert avtale. Slik vil du betale et bestemt beløp hver måned, uten at du kan ta dem ut igjen.

  • Kortere nedbetalingsperiode lønner seg ved høye renter
  • Se an din personlighet, og finn det beste lånet for din situasjon

Varsomhet ved låneopptak

NRK opplyser at forbruksgjeld i norske husholdninger vokser dobbelt så raskt som annen gjeld. Denne gjeldsformen utgjør 3 % av husholdningenes samlede gjeld. Det mest fornuftige valget vil for det aller meste være å spare. Slik har du en buffer til å dekke ekstra utgifter. Et lån er alltid forbundet med kostander. En buffer er kostnadsfri, med sparerente i perioden bufferen står på konto. Unntak fra denne regelen kan være der du låner i en kort periode. Gjerne for å øke en fremtidig inntekt, eller unngå en fremtidig kostnad.

Finne riktig lån og avtale

Om du trenger penger raskt, vil et usikret lån som for eksempel kreditt, kunne utbetales innen kort tid. Dersom du ønsker å belåne egen eiendom, vil behandlingsperioden normalt ta lenger tid. Til gjengjeld tilbyr dette en langt lavere rente. Merk at det likevel ikke nødvendigvis blir en lavere totalkostnad dersom du belåner egen eiendom. Dette da et lån til forbruk kan være kostnadsfritt å opprette. Enkelte banker kan tilby et rentefritt lån, dersom du tilbakebetaler lånet innen gitt tidsperiode.

Sammenligning av ulike låneformer

For å sammenligne lånetilbud, kan du også kontakte ulike banker. Slik kan du be om tilbud på rente, samt andre betingelser som gebyrer og nedbetalingstid. Det finnes eventuelt det bedrifter som utfører denne jobben for deg. På ulike nettsider, kan disse innhente tilbud fra flere banker, basert på dine ønsker og behov. Dette gir et godt sammenligningsgrunnlag. Denne metoden forutsetter at bankene har alle nødvendige opplysninger for å gjennomføre en god risikovurdering, før de eventuelt tilbyr lån. Det kan være smart å bruke en lånekalkulator på nett. Slik kan du selv undersøke lånets totale kostnad.

Hvordan velge beste låneform

Hvilket lån som vil være mest gunstig for deg, avhenger av dine behov. For eksempel fleksibilitet, kostnadsbegrensning, lånets størrelse, og total nedbetalingstid. Valg av låneform avhenger også av dine økonomiske muligheter og begrensninger. Dette kan være betalingsevne og selvdisiplin. Dersom du har robust økonomi, vil du ha flere muligheter ved valg av lånetype og bank. Lav risiko for bankene, innnebærer god betalingshistorikk og egenkapital. Det er derfor smart å spare, selv for deg som låner.