Sølvveien Oslo – Kongsberg

Sølvveien Oslo – Kongsberg

Den gamle Kongeveien, “Sølvveien” er Norges eldste kjørevei og riksvei, anlagt av Christian IV i 1624 for å frakte sølvmalm fra Kongsberg sølvverk til Haugsund (Hokksund), hvor malmen ble fraktet videre på Drammenselva. Veien ble imidlertid raskt forlenget til Bragernes og Christiania.

I dag er veien en flott opplevelse på sykkelsetet, turen kan sykles fra Oslo og helt til Kongsberg.

På den gamle Sølvveien passerer du en av landets eldste steinhvelvsbruer, smedbrua. Du kan også bade i Fiskumvannet og Eikeren, og besøke Fossesholm herregård og Vestfossen på veien.

Hele Sølvveien går som følger:

Oslo – Sandvika – Nesbru – Holmen – Slemmestad – Spikkestad – Lierbyen – Drammen – Hokksund – Vestfossen – Sundhaugen – Darbu – Kongsberg

Kongsberg – Hokksund rutebeskrivelse

Fra Kongsberg sentrum følger du Storgata et par hundre meter før du svinger bratt ned Bekkedokk. Deretter krysser du under jernbanen og videre på sykkelveien opp bak bensinstasjonen til Eikerveien. Veien videre stiger kraftig før du er oppe i
Lurdalsveien. Her kan du følge Gamleveien (Sølvveien) i retning Darbu. Etter et par kilometer kommer du til den gamle Smedbrua med store stabbesteiner på begge sider. Dette er landets eldste steinhvelvsbru bygget i 1767, som erstattet en trebru fra 1630. Nede ved Fiskumelva får du sett det flotte bruhvelvet ordentlig!

Turen går videre gjennom blandingsskog, spredt bebyggelse, gårdsbruk og under nye E134, før du kommer ned til Darbu. Følg sykkelveien til høyre til butikken. Herfra går en godt merket sti  langs Fiskumelva til Fiskum gamle kirke, en romansk steinkirke fra 1250.

Sølvveien går videre over Fiskumsletta, men du kan også sykle via Fossesholm. Sving til venstre ned Sundhaugveien mot Hakavik. Fra eplehagen er det fin utsikt mot begge Fiskumkirkene. Ved Sundhaugen er det et friareal og badestrand både i Fiskumvannet og i Eikeren. På sensommeren er det fint å bade her!

Turen fortsetter over Sundet. Etter et par hundre meter svinger du til venstre mot Vestfossen og kommer fram til Fossesholm herregård, Norges største gods på 1500-tallet. Hovedbygningen er 50 meter lang. Midt på gårdsplassen står tårnhuset over gårdens brønn. Her kan du oppleve sommerutstilling på låven, Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum og dukkeutstilling.

Fortsett til Vestfossen sentrum – ett av Norges første industrisamfunn med oppgangssager alt på 1500-tallet. Rundt 1800 startet Hans Nilsen Hauge Eker Papirmølle, Norges første papirfabrikk. Sving ned Fabrikkgata og til venstre i Smørgravveien. Vil du ta turen innom Fredfoss, følg skiltingen her. I Smørgravveien sykler du gjennom et godt bevart jordbrukslandskap preget av 1800-tallets arkitektur.

Framme ved bebyggelsen i Hokksund tar du til venstre på sykkelveien mot Haug kirke. Sving til høyre i Kirkeveien (blindvei)
med undergang til Hokksund stasjon.

Rutetips

Fortsett på Norefjellsruta fra Hokksund Fortsett på Numedalsruta fra Kongsberg Sykle ned til Larvik og fortsett på Skjærgårdsruta til Kristiansand, her kan du ta toget eller kanskje danskebåten tilbake til Larvik?

Steder av interesse

Tilbake til forrige side