Rorerunden, 12 km

Rorerunden, 12 km

  • Start fra turistkontoret, sykle sørvestover langs bryggene forbi Oddensenteret og videre på Bark Silas vei frem til rundkjøringen. Fortsett på fv. 420.
  • Etter ca. 1,6 km krysser du E 18 i undergang og holder rett frem.
  • I rundkjøringen på Bergemoen fortsetter du rett frem og følger skilting mot fv. 404 Bakken.
  • I veikryss med skilting mot Kryssen krysser du hovedveien og fortsetter på den lille grusveien til venstre. Etter 650 m havner du på gang- og sykkelveien ved Rorevann. Hold rett frem noen meter og kryss deretter veien.
  • Følg skilting mot Rosholt. Du er nå på den gamle jernbanetraséen for Grimstad-Frolandsbanen (nedlagt 1961), og du sykler langs Rorevannet som er drikkevannskilde for Grimstad og Arendal.
  • Etter ca. 2 km svinger grusveien til høyre, vekk fra vannet. Når du møter asfaltert vei ved kraftstasjonen, ta til høyre mot Fjære kirke.
  • Det er verdt å ta et stopp ved Fjære kirke (bygget ca. 1150).
  • Følg skilting mot Bie over krysset og ned bakken. Etter 750 m krysser du E 18 i undergang. Ta til høyre og etter noen få hundre meter til høyre igjen.
  • Følg fv. 420 tilbake til sentrum.

Steder av interesse

Tilbake til forrige side