Become Cyclist Welcome business

Become Cyclist Welcome business

Cyclist Welcome is an internationally recognized concept with different names slike cyclist welcome, fietsers welkom, radfahrer willkommen etc. We would like to welcome you as Cyclist Welcome Company, together we will build Norway as an exciting cycling holiday destination with many great experiences for cyclists from home and abroad. Main categories within Cyclist The welcome concept in Norway is:

 • Cyclist Welcome Destination
 • Cyclist Welcome Tourist Office
 • Cyclist Welcome Company

 

 Syklist Velkommen Destination


(Vis Syklist Velkommen Destinasjoner i et større kart)
Syklist Velkommen destinasjoner egner seg for områder som kan tilby et helhetlig produkt for basesyklister med ulike ruter, overnattingssteder og tilstrekkelig servicetilbud. Den største andelen syklister i markedet er basesyklister, slik at områder om ønsker å jobbe aktivt mot sykkelturister bør sikte seg inn mot dette nivået. Dette innebærer f.eks.:

 • Egen sykkelkoordinator som sørger for fokus på sykkelturisme på din destinasjon
 • Minimum 3 ulike turer/ruter – målet er at syklisten skal kunne tilbys en komplett sykkelferie på din destinasjon
 • Aktiviteter knyttet til f.eks. downhill, BMX, trial, jump o.l.
 • Minimum 2 Syklist Velkommen overnattingsbedrifter – målet er at ulike typer syklister skal finne sin foretrukne type overnatting på destinasjonen
 • Sykkelutleie og verksted
 • kr. 15.000 pr. år i markedsbidrag

Syklist Velkommen Turistkontor

Syklist Velkommen turistkontor egner seg for områder som ligger langs en nasjonal og/eller regional rute og som ønsker å tilrettelegge for å dra nytte av syklister i området.

 • Tilknyttet en nasjonal og/eller regional sykkelrute
 • En eller flere Syklist Velkommen overnattingsbedrifter i destinasjonen
 • kr. 5.000 pr. år i markedsbidrag

 Syklist Velkommen Bedrift

Alle reiselivsbedrifter som ønsker å få flere syklister blant sine kunder, og som er villig til å gjøre en liten innsats for å kunne dra nytte av denne voksende kundegruppen, kan bli Syklist Velkommen bedrifter.

 • Hoteller og pensjonat
 • Camping og hyttegrender
 • Sykkelutleie og -verksted
 • kr. 700 pr. år i serviceavgift

 

Dørskilt- klistremerker med kvalitetsstempelet Syklist Velkommen

Din bedrift får tilsendt ett stort og to små klistremerker med Syklist Velkommen logo som kan henges på utgangsdør, et vindu el.l. Disse er laget i plastfolie med en slik kvalitet at de skal holde seg fine hele sesongen igjennom og være et kvalitetsstempel som viser syklister at bedriften er godkjent Syklist Velkommen.

Profilering på www.cyclingnorway.no

Din bedrift, destinasjon eller turistkontor blir profilert på våre nettsider med bilde, omtale og direkte kontaktinformasjon. De som tilbyr sykkelpakker får også spesiell omtale, dette gjelder også de som deltar i sykkelpakker via turoperatører som Norske Bygdeopplevelser og Telemarkreiser. På våre nettsider skal syklister få hjelp til å planlegge turen selv – eller enkelt kjøpe en ferdigsydd pakke.

Deltagelse i annonsekampanjer ut mot sykkelturister

De siste fire årene har vi satset tungt på Bygdeturismekampanjen, med mellom 7 og 9 helsider med mange flotte bookbare sykkelopplevelser. Dette er gratis å være med på for våre medlemmer!  Når du har betalt medlemsavgiften er alle markedsføringstiltak inkludert, og vi bruker alt vi har av tilgjengelige ressurser på å markedsføre din bedrift, destinasjon eller turistkontor. Dette kan vi få til takket være at vi har en liten men effektiv administrasjon hos oss, og støtte fra din fylkeskommune.

 

Last ned skjemaet som passer best og se hva du trenger å forbedre bedriften på for å møte kravene som en syklist vil stille til din bedrift. Fyll ut status og hva som er planlagt fremover av tiltak, og returner det til [email protected].

Her kan du laste ned nødvendige sjekklister for å bli Syklist Velkommen- bedrift:

Her er tilgjengelig skjema i word som er lett å laste ned, fylle ut og sende tilbake på epost:

 

Syklist Velkommen Norge, Cyclist Welcome Norway, STIN

Vis alle dine potensielle gjester at du tar godt i mot syklister ved å legge inn Syklist Velkommen logoen på dine nettsider, i brosjyrer o.l. Alle våre medlemmer får bruke denne som et kvalitetsstempel og signal til sykkelturister at her er de spesielt velkommen.

STIN logo til dine websider

Høyreklikk på logoen til høyre, klikk “Lagre bilde…” og lagre på din maskin. Denne logoen er på 37 kb og 200 x 200 px.

Logo i trykkvalitet

Last ned STIN logo i pdf her Denne er stor nok til trykking (evt. høyreklikk på linken og velg “Lagre lenket innhold som…”).

 

Vi vil prøve å videreformidle noe av den kompetansen vi har opparbeidet oss angående sykkelturisme til dere.

Nordmenns bruk av sykkel i ferie/fritidssammenheng, 2009

Sommeren 2009 ble det gjennomført en undersøkelse av nordmenns bruk av sykkel i ferie/fritidssammenheng. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup og Kaizen AS med finansiell støtte fra Innovasjon Norge og Statens vegvesen region sør.

En halv million nordmenn har syklet i ferien i Norge siste tre år

Resultatene fra analysen viser at omlag 500.000 nordmenn brukte sykkel i forbindelse med feriereiser i Norge de siste tre årene. Disse feriereisene sto for nesten 1 mill. overnattinger fordelt på egne feriehus og kommersielle overnattingsbedrifter. Driverne eller motivene knyttet til dette overnattingsvolumet er sannsynligvis ikke bare sykling.

Potensial for tredobling i det norske markedet

På spørsmål om framtidig bruk av sykkel på feriereiser i Norge er det hele 1,9 mill. nordmenn som svarer at de er meget eller ganske interessert i dette. Dette viser at det er et potensial på nesten en tredobling i dette markedet. Vel 60% av dette potensialet er såkalt basesykling med utgangspunkt i samme overnattingssted.

For å utløse dette potensialet trengs det både bedre tilrettelegging og mer informasjon om de ulike tilbudene/mulighetene. Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) arbeider for å utvikle det norske sykkelferietilbudet og gjøre disse tilbudene mer synlig i Norge og utlandet. En meget sentral oppgave er å utvikle og markedsføre Syklist Velkommen konseptet samt å markedsføre de nasjonale og regionale sykkelrutene. Dette gjør vi i nært samarbeid med våre samarbeidspartnere som pr. dato er 11 fylkeskommuner, 20 destinasjoner og 123 bedrifter. Viktigste markedsføringstiltak for kommende sesong i det norske markedet vil være driftinga av våre nettsider www.cyclingnorway.no, Bygdeturismekampanjen og TV-serien ”Jenter på hjul”.

Våre partnere som er innlogget får her tilgang på det vi kan legge ut av markedsdata for sykkelturisme her.

 

Ta kontakt så hjelper vi deg med å bli Syklist Velkommen bedrift, turistkontor eller destinasjon!