Vatnahalsen Høyfjellshotell

Vatnahalsen Høyfjellshotell

Vatnahalsen ligger 820 m.o.h, og er et familieeid og -drevet hotell på toppen av Flåmsbana. De har skapt en avslappende og trivelig atmosfære, der alle er like velkommen -enten en kommer i nikkers eller dress. Anten ein likar å gå turar på ski eller til fots, drive med jakt og fiske eller rett og slett berre nyta naturen gjennom kameralinsa, er moglegheitene mange på Vatnahalsen. Her finn ein både enkle og meir krevande turar, sommar som vinter.

Relaterte sykkelruter
Rallarvegen