Fitjar Sjø & Camping

Fitjar Sjø & Camping

Til sesongen 2009 sto Fitjar Sjø & Camping klar til å ta i mot campingturistar. Dei har sidan utvikla plassen til å bli ein trivelig og god plass og være for både faste vogner og ambulerende vogner og biler. Dei har idag 19 faste plassar, med godt etablerte leietakarar. For bobiler og vogner har ein plass nede i sjøkanten med god plass til å boltre seg på. Det er sett opp ei grillhytte som gjestene kan nytte, samt kanoar til fritt bruk. Det er gode høve for telt, med stort grøntareal både i høgda og nede ved vannkanten.

For dei som ikkje kjem med eige hus har me to flotte leiligheter og to dobbelrom som er mulig å leiga.

I servicebygget er det toalettar, dusj, vask og det som trengst.

Relaterte sykkelruter
Nordsjøruta