Relaterte turer

Syklist Velkommen reisemål

Syklist Velkommen

Utstyr hos våre bedrifter

En fin sykkelferie i Norge er først og fremst avhengig av en sykkel som virker hele ferien. Syklist Velkomen overnattingsbedrifter skal ha tilgjengelig det mest nødvendige utstyret for at du som syklist selv kan ordne mindre problemer med din sykkel. Her inngår f.eks.

  • universalverktøy/reparasjonsutstyr
  • lappesaker
  • sykkelpumpe
  • vaskeutstyr