Samarbeidspartnere

Fylkeskommuner

Fylkeskommuner i hele Norge støtter driften av Stiftelsen SykkelturismeGjennom samarbeidsavtaler med de fleste fylkeskommunene sikres det finansielle grunnlaget for den faglige driften av stiftelsen.  Disse fylkene blir dermed også prioritert i vårt utviklings- og markedsføringsarbeid.

Andre viktige samarbeidspartnere er regionale friluftsråd og produsenter av kart og rutebeskrivelser.

Følgende fylkeskommuner har vi 3-årige samarbeidsavtaler med:

Disse fylkeskommunene får tilgang markedskunnskap og de nasjonale sykkelrutene gjennom fylket blir markedsført.  I tillegg jobber stiftelsen aktivt med videreutvikling av sykkelturismen i fylket gjennom å rekruttere og utvikle flere syklist velkommen bedrifter og destinasjoner.  Man tar også felles initiativ ovenfor Statens vegvesen om skilting og beskrivelser av de nasjonale sykkelrutene.

 

Andre samarbeidspartnere: