Hovedkriterier for vurderinger av rutene:

  • krav til fysisk form og sykleferdigheter
  • turens lengde
  • høydeforskjell
  • veidekke

Trafikksikkerhet kan likevel føre til at man bør ta buss eller tog på deler av strekningen.

Lett
Turer som egner seg for alle som kan sykle. Sykling maksimalt 30-40 km pr. dag i relativt flatt terreng og med stort sett fast veidekke.
Middels
Turer som egner seg for deg som er vant til å sykle og trener litt hver uke. Litt mer utfordrende ruter med varierende veidekke men ikke mer enn 70-80 km sykling pr. dag.
Krevende
Turer som egner seg for trente syklister som sykler forholdsvis ofte hjemme og som takler terrengsykling som krever litt tekniske ferdigheter.
Ekspert
Vanligvis tøff terrengsykling, dette er lange dagsetapper i utfordrende terreng med bratte utforkjøringer. Disse rutene krever tekniske ferdigheter og passer for deg som er godt trent og har erfaring med mer utfordrende terrengsykling.