Nasjonale sykkelruter

Nr. 3 Kristiansand, Setesdal, Hardanger til Ålesund

“Fjord og fjell”

Se også Setesdalsruta

Kart:

Se stort nasjonalt sykkelkart for ruteforslag (2MB)
Setesdal og Hardanger
Bestilles hos Castor Forlag