Stiftelsen Sykkelturisme

Stiftelsen Sykkelturisme har eksistert siden 1998 og har som mål å utvikle Norge som sykkelferiedestinasjon i nært samarbeid med lokale, regionale og nasjonale næringsaktører. Viktige samarbeidspartnere er Innovasjon Norge og Statens Vegvesen.

Sentralt i vår satsing er konseptet Syklist Velkommen:

Syklist Velkommen

Bjørgs B&B er en av bedriftene som har blitt kvalitettsikret som Syklist Velkommen- bedriftSyklistVelkommen er et konsept for bedrifter i Norge som ønsker å satse på sykkelturister. Det ble utarbeidet og iverksatt av Stiftelsen Sykkelturisme i 1999. Det går ut på at utvalgte bedrifter tilrettelegger for sykkelturistenes spesielle behov. Disse bedriftene ligger langs en skiltet sykkelrute og/eller har skiltede sykkelruter for dagsturer i sin umiddelbare nærhet slik at syklistene skal finne spesielt kvalitetssikrede overnattings- og serveringsbedrifter langs rutene som markedsføres.

Fordelene med dette er blant annet at:

Sykkelturisten

 • har et sted å bo som innfrir deres spesielle behov for service og komfort

Overnattings- og serveringsbedriften

 • skal lettere kunne tilrettelegge for sykkelturisten
 • skal bli markedsført som syklistvennlig
 • får flere og mer fornøyde sykkelturister som besøkende

Turistkontorene

 • skal få hjelp til å tilrettelegge bedre for syklister på reisemålet
 • skal få hjelp til å bli markedsført som syklistvennlige reisemål
 • får flere og mer fornøyde sykkelturister til området

Transport og sykkelutleiebedrifter

 • skal bli markedsført som syklistvennlig
 • få hjelp til å nå ut til sine kunder i en brukervennlig kontekst
 • få flere og mer fornøyde sykkelturister som kunder

Stiftelsen Sykkelturisme bidrar med

 • Kravspesifikasjon / hjelp til kvalitetssikring
 • Markedsføringsaktiviteter / annonsering
 • Webportal
 • Kartdatabase med GPS
 • Inngåelse av avtale og oppfølging / kvalitetssikring
 • Skjema for registrering av syklistene

Stiftelsen Sykkelturisme

Skuteviksboder 13
5035 Bergen

Mail: post@cyclingnorway.no

Org nr 879 727 50