Brochures

Bestilling av informasjonsmateriell og kart

Bestilling av materiell er enkelt:

  • Jeg fyller ut materiell jeg ønsker å bestille, kun ett kart/guide pr. bestilling. Porto kommer i tillegg
  • Jeg fyller ut navn/adresse/e-mail
  • Jeg klikker på send bestilling
  • Jeg får betaling/leveringsbetingelser tilsendt
  • Jeg mottar materiellet når bestilling og betaling er registrert

[productspage]